تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 1 تا 5 اردیبهشت از ساعت 10:15 تا 11:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

تحليل و بررسي فني سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم

دسترسی سریع
تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم