قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت

قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست که پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبکه رادیویی پخش می شود.

قرار تلاوت در واقع آیتمی کوتاه از فرازهای یک تلاوت است که در فواصل برنامه های رادیو تلاوت پخش می شود و به معرفی تلاوت شاخص از برترین قاریان مصری می پردازد که پس از پخش آن، گوینده شنوندگان را از محتوا و ساعت پخش این تلاوت در تاریخ مذکور آگاه می کند.
لازم به ذکر است، تلاوت های معرفی شده در قرار تلاوت به صورت شناور از رادیو تلاوت پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: -

مدت برنامه:-

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قرار تلاوت