بهره ای از کلام بزرگان(آیت الله ضیاء آبادی) هر روز از ساعت 19:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

بهره ای از كلام بزرگان/ آیت الله ضیاء آبادی

بهره ای از کلام بزرگان(آیت الله ضیاء آبادی)

میان برنامه بهره ای از کلام بزرگان با پخش سخنرانی های آیت الله سیدمحمد ضیاء آبادی از رادیو قرآن پخش می شود.

این میان برنامه هر روز ساعت 19:55 تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 19:55

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهره ای از کلام بزرگان/ آیت الله ضیاء آبادی