گوهر عفاف یكشنبه و سه شنبه از ساعت 14:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

گوهر عفاف

گوهر عفاف

Bootstrap Image Preview

برنامه «گوهر عفاف» كاری از گروه علوم قرآنی شبكه رادیویی قرآن است كه روزهای یك شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:30 تقدیم شنوندگان می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
گوهر عفاف