كلام ناب از خورشید انقلاب هر روز از ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

كلام ناب از خورشید انقلاب

كلام ناب از خورشید انقلاب

Bootstrap Image Preview

میان برنامه "كلام ناب از خورشید انقلاب" با پخش بیانات و توصیه های مقام معظم رهبری در محورهای گوناگون هر روز ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
كلام ناب از خورشید انقلاب