اشاره(معرفی كتاب) شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 2 دقیقه

رادیو قرآن

اشاره/ معرفی كتاب

اشاره(معرفی كتاب)

Bootstrap Image Preview

برنامه كوتاه اشاره با معرفی كتاب های علوم قرآنی در روزهای عادی و مناسبت های ویژه از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:

خبرها

دسترسی سریع
اشاره/ معرفی كتاب