تجوید تحقیقی یكشنبه- پنجشنبه از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

تجوید تحقیقی

تجوید تحقیقی

Bootstrap Image Preview

برنامه تجوید تحقیقی به دانش تجوید مطابق با روایات مختلف ده گانه، خصوصا روایت حفص از عاصم كوفی می پردازد.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
تجوید تحقیقی