مكاتب جهانی تلاوت شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

مكاتب جهاني اسلام

مكاتب جهانی تلاوت

Bootstrap Image Preview

برنامه"مكاتب جهانی تلاوت" با بررسی سیر تحوّل قرائت قرآن كریم از گذشته تا به امروز در 8 مكتب مصر، عراق، شام، حجاز، ایران، تركیه، آفریقا و آسیای شرقی و با بهره گیری از فرازهای تلاوت كشور مورد نظر از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
مكاتب جهانی اسلام