حرف تا عمل شنبه تا پنجشنبه از ساعت 15:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

حرف تا عمل

حرف تا عمل

Bootstrap Image Preview

بررسی رهنمود های قرآنی پیرامون پرهیز از گفتار بدون عمل را شنبه تا پنجشنبه در برنامه جدید "حرف تا عمل" از رادیو قرآن بشنوید.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
حرف تا عمل