پای رحل استاد سه شنبه از ساعت 21:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو قرآن

پاي رحل استاد

پای رحل استاد

Bootstrap Image Preview

برنامه ی "پای رحل استاد" سه شنبه ی هر هفته ساعت 21 به معرفی جلسات قرآنی می پردازد.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
پای رحل استاد