تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم 1 تا 5 اردیبهشت از ساعت 10:15 تا 11:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

تحليل و بررسي فني سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم

تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم از اول تا پنجم اردیبهشت ماه به صورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
تحلیل و بررسی فنی سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم