محافل منتخب جمعه ها از ساعت 18:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو قرآن

محافل منتخب

محافل منتخب

Bootstrap Image Preview

محفل منتخب هفته عنوان برنامه هفتگی رادیو قرآن است كه جمعه هر هفته ساعت 18:05 به انعكاس و پوشش محافل قرآنی برگزار شده در سراسر كشور می پردازد.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
محافل منتخب