مسیر انس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:05 به مدت 20 دقیقه

مسیر انس

Bootstrap Image Preview

برنامه "مسیر انس" با محوریت آموزش حفظ ، ترجمه ، قرائت و تجوید قرآن كریم شنبه تا چهارشنبه هرهفته ساعت 9:05 صبح به روی آنتن رادیو قرآن می رود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
مسیر انس