قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت9/ استاد اسماعیل شریف

تلاوت آیاتی از سوره های قاف و بلد و حمد و بقره با صدای استاد اسماعیل شریف

1398/10/07
|
11:47
دسترسی سریع
قرار تلاوت