قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت12/ استاد طنطاوی

تلاوت آیاتی از سوره های یس و حاقه با صدای استاد محمد طنطاوی

1398/10/10
|
12:37
دسترسی سریع
قرار تلاوت