قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت14/ استاد عمران

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه واقعه با صدای استاد محمد عمران.

1398/10/14
|
13:22
دسترسی سریع
قرار تلاوت