قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت15/ استاد عبدالعال

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه بقره با صدای استاد سید متولی عبدالعال.

1398/10/15
|
13:40
دسترسی سریع
قرار تلاوت