قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت16/ استاد بجرمی

تلاوت آیاتی از سوره های شورا، قیامت و انفطار با صدای استاد محمود بجرمی.

1398/10/17
|
10:40
دسترسی سریع
قرار تلاوت