قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت20/ استاد محمد عمران

تلاوت آیاتی از سوره یس با صدای استاد محمد عمران.

1398/10/23
|
10:38
دسترسی سریع
قرار تلاوت