قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت21/ استاد علی الفرج

تلاوت آیاتی از سوره های انبیا، شمس و علق با صدای استاد عبدالعزیز علی الفرج.

1398/10/24
|
11:20
دسترسی سریع
قرار تلاوت