قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت23/ استاد حصری

تلاوت آیاتی از سوره ی احزاب با صدای استاد محمود خلیل حصری.

1398/10/28
|
13:32
دسترسی سریع
قرار تلاوت