قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت24/ استاد صیاد

تلاوت آیاتی از سوره ی طه با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.

1398/10/29
|
08:59
دسترسی سریع
قرار تلاوت