قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت26/ استاد سید سعید

تلاوت آیاتی از سوره ی حاقه با صدای استاد سید سعید.

1398/11/01
|
12:45
دسترسی سریع
قرار تلاوت