قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت29/ استاد طنطاوی

تلاوت آیاتی از سوره های انسان و حمد با صدای استاد محمد طنطاوی

1398/11/06
|
10:27
دسترسی سریع
قرار تلاوت