قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت33/ استاد نعینع

تلاوت آیاتی از سوره های قمر،رحمن، طارق، حمد و بقره با صدای استاد احمد نعینع

1398/11/13
|
09:34
دسترسی سریع
قرار تلاوت