قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت 36/ استاد عبدالعال

تلاوت آیاتی از سوره های شورا و حشر با صدای استاد سید متولی عبدالعال

1398/11/16
|
13:46
دسترسی سریع
قرار تلاوت