قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت 42/ استاد مغربی

تلاوت آیات 17 تا 47 از سوره ی طه با صدای استاد عوضین مغربی

1398/11/27
|
10:56
دسترسی سریع
قرار تلاوت