قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرارتلاوت55/استاد شحات محمد انور

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه جمعه با صدای استاد شحات محمد انور

قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست که پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبکه رادیویی پخش می شود.

1399/11/05
|
11:33
دسترسی سریع
قرار تلاوت