قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرارتلاوت56/استاد شحات

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه قصص با صدای استاد شحات

قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست که پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبکه رادیویی پخش می شود.

1399/11/07
|
16:27
دسترسی سریع
قرار تلاوت