قرار تلاوت هر روز از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرارتلاوت67/استاد شحات

تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه احزاب و نازعات با صدای استاد شحات

قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست که پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبکه رادیویی پخش می شود.

1400/01/25
|
10:34
دسترسی سریع
قرار تلاوت