تلاوت صوتی آیاتی از قصار الصور با صدای استاد علی البناء

تلاوت صوتی آیاتی ازسوره های مبارکه احزاب آیات 39 تا 50 و نازعات، آیات 27 تا 33 با صدای استاد علی البناء

1399/06/04
|
12:48
دسترسی سریع