مردم و امام رضا(ع) ....

از درد کهنه ای که مداوا نمیشود
یا میشود گلایه کنم یا نمیشود
اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح
لطفت نگو که شامل ماها نمیشود

1400/04/01
|
09:55
دسترسی سریع